Transferowanie plików Stat4Seo – tryb binarny

Pliki systemu Stat4Seo które wgrywamy na serwer FTP (lub z niego pobieramy), należy zawsze transferować w trybie binarnym. Tylko ten tryb transferu danych, zapewnia ich 100% niezmienność podczas procesu wgrywania na serwer FTP.

Dla przykładu w programie FileZilla:

Korzystanie z innego trybu zwykle kończy się błędem:

The encoded file xxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx.php is corrupt. in Unknown on line 0
Scroll to Top