Ustawienia prędkości sprawdzania

Przy domyślnych ustawieniach, skrypt działa w trybie automatycznego dostosowywania prędkości – czyli sprawdza tak, aby w maksymalnie bezpieczny sposób sprawdzić wszystkie frazy w ciągu 24h nie narażając proxy na bany. Oczywiście jak każdy automat, nie sprawdza się on w każdej sytuacji.

W zakładce „Admin” mamy podpunkt „Ustawienia prędkości sprawdzania”, należy tam przejść i w polu „Dostosuj prędkość automatycznie” wybrać „Nie”. Pod tą listą wyboru znajdziemy pole w które należy wpisać liczbę zapytań przypadających na każde wywołanie CRON.

Przy ustawianiu prędkości musimy wziąć pod uwagę liczbę posiadanych fraz i proxy, możemy się sugerować poniższymi listingami.

Dla proxy publicznych:
0-150 fraz -> 4 proxy (prędkość 2)
151 – 300 fraz -> 5 proxy (prędkość 2)
301 – 500 fraz -> 7 proxy (prędkość 3)
501 – 800 fraz -> 8 proxy (prędkość 4)
801 – 1100 fraz -> 12 proxy (prędkość 5)
1101 – 1400 fraz -> 17 proxy (prędkość 7)
1401 – 1700 fraz -> 21 proxy (prędkość 10)
1801 – 2000 fraz -> 25 proxy (prędkość 11)
itd…

Dla proxy prywatnych/serwerowych:
W przypadku proxy prywatnych trzeba liczyć ok 1 proxy na każde 50-80 fraz, a prędkość ustawiamy maksymalnie na około 1/3 liczby proxy.
Czyli jeżeli mamy 500 fraz to przydałoby się 10 proxy, a prędkość można ustawić na 3.

Podane wartości są oczywiście orientacyjne, zawsze można wybrać trochę więcej lub mniej ale to co jest tutaj powinno być optymalne i bezpieczne.

Zazwyczaj ustawianie prędkości wyższej niż 20 prowadzi do problemów ze stabilnością serwera, przerywania pracy skryptu, braku pamięci itp więc o ile nie jesteśmy tego świadomi i serwer nie jest odpowiednio skonfigurowany nie należy tego robić. Należy też pamiętać, że im większa prędkość tym większe obciążenie generuje skrypt dla serwera.

W przypadku bardzo dużej liczby fraz można zakupić drugą licencję Stat4Seo i zainstalować drugą instancję aplikacji rozdzielając frazy między dwie instalacje Stat4Seo.

Scroll to Top